Holistisch leren

Bewustzijn van emoties en het belang van verbinding!


Holistisch leren is een unieke en opwindende benadering van onderwijs die zich richt op de hele persoon en de deelnemers helpt om zich op alle niveaus te ontwikkelen. Het draait niet alleen om het vergaren van kennis en vaardigheden, maar om het ontwikkelen van een breed scala aan cognitieve, sociale, emotionele, fysieke en spirituele vaardigheden.

Holistisch leren is dan ook niet zomaar een methode van onderwijzen, maar een manier van leven en ontwikkelen. Door middel van teamwork, communicatie, kritisch denken, creativiteit en probleemoplossing ontwikkelen de deelnemers hun intellectuele vaardigheden. Door de fysieke activiteiten en oefeningen bevorderen de deelnemers hun emotionele en spirituele welzijn.

Holistisch leren helpt de deelnemers hun eigen unieke talenten en interesses te ontdekken, om te groeien als medewerker, maar ook als mens! 

Meer weten

Geeft richting aan een nieuwe leercultuur.

Verbetert de interne mobiliteit.

Anticipeert op individuele ambities.

Speelt in op veranderende marktontwikkelingen.

Geeft leren een podium voor duurzame inzetbaarheid.

Ondersteunt en begeleid de nieuwe leer- en ontwikkel methode.

Hoe wil je leren?
We gebruiken verschillende leermethoden zoals: blended learning, live training, coaching en andere vormen van interactief leren om de deelnemers te helpen hun doelen te bereiken. We zien het als onze taak om de deelnemers te ondersteunen bij het ontdekken van hun unieke talenten en interesses, zodat ze hun volledige potentieel kunnen benutten!

Offline- en online leren, de gouden combinatie! 

Shop academy helpt om je talent, vaardigheden en capaciteiten voor nu en de toekomst te ontwikkelen!

Je krijgt:
• Een WorkLife account inclusief talent en drijfveren vragenlijsten.
• Jouw specifieke rolfuncties worden in kaart gebracht, gevalideerd met talent voorkeur, activiteiten, kennis en vaardigheden.
• E-learnings met certificering.
• Intake met trainer/coach: bespreken van je match- en gap analyse c.q. specifieke leervraag.
• Online blended learnings.
• Live trainingsprogramma's.

Deze merken gingen u voor