Waarom ga je leren?

Extrinsieke of intrinsieke motivatie.


Wat als ik het niet leer? Verlies ik dan mijn baan, krijg ik straf, word ik ontslagen of krijg ik dan minder leuke taken? En wat als ik het wel leer? Voel ik me dan fijner omdat ik beter in het team pas of krijg ik leuker werk met misschien zelfs wel meer salaris?

Shop academy ziet de intrinsieke motivatie als de belangrijkste brandstof voor resultaat. We bieden organisaties met hun medewerkers een uitgekiende en prikkelende leerweg:

• In de inspiratie sessie delen we ideeën en denkbeelden die te maken hebben met echt contact maken, verbinden en afstemmen.

• In de mysteryshopping verkennen, ontdekken en matchen we die beelden met de dagdagelijkse werkelijkheid en ons persoonlijke doen en laten.

• In de trainingen verleiden we de deelnemers hun talent in kaart te brengen, hun kennis en vaardigheden te matchen en te analyseren in relatie tot hun specifieke functierol, en eigenaarschap voor leren te nemen.

Meer weten

Geef richting aan een nieuwe leercultuur.

Verbeter de interne mobiliteit.

Anticipeer op individuele ambities.

Speel in op veranderende marktontwikkelingen.

Geef leren een podium voor duurzame inzetbaarheid.

Ondersteun en begeleid de nieuwe leer- en ontwikkel methode.

Hoe wil je leren?
Met blended learning verbinden we alle inzichten vanuit intrinsieke motivatie als het gaat om specifieke kennis en het WAT. Met onze live training en coaching verbinden we alle inzichten vanuit intrinsieke motivatie als het gaat om het leren van het HOE.

Offline- en online leren, de gouden combinatie! 

Shop academy helpt om je talent, vaardigheden en capaciteiten voor nu en de toekomst te ontwikkelen!

Je krijgt:
• Een WorkLife account inclusief talent en drijfveren vragenlijsten.
• Jouw specifieke rolfuncties worden in kaart gebracht, gevalideerd met talent voorkeur, activiteiten, kennis en vaardigheden.
• E-learnings met certificering.
• Intake met trainer/coach: bespreken van je match- en gap analyse c.q. specifieke leervraag.
• Online blended learnings.
• Live trainingsprogramma's.

Deze merken gingen u voor